LinkedIn
Facebook

Adwokat Klaudyna Krzyżanowska

Adwokat w Kancelarii Krzyżanowska Robaszyńska Adwokaci. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 r. jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

W ramach seminarium prowadzonego przez Prof. dr hab. Andrzeja Kocha napisała pracę magisterską pt. „Kapitał zakładowy oraz inne instrumenty ochrony wierzyciela w systemie prawa kontynentalnego i w systemie common law na tle projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o.”, uzyskując wyróżnienie pracy dyplomowej jako celującej oraz wynik bardzo dobry z egzaminu dyplomowego. Ostatnie lata studiów poświęciła wolontariatowi w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, udzielając bezpłatnej pomocy prawnej osobom najbardziej potrzebującym.

Brała udział w wielu konferencjach oraz szkoleniach branżowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, m.in. na temat prawa rodzinnego, odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i łączenia spółek kapitałowych. Angażowała się w działalność uniwersyteckich kół naukowych, w tym Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej oraz Koła Naukowego Praw Człowieka „Humanitas”. Autorka licznych prac publikacyjnych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa energetycznego oraz problematyki prawnego uregulowania zmiany płci. Współorganizatorka oraz prelegentka wielu konferencji naukowych międzynarodowych, jak i krajowych, na których zaprezentowała m.in. następujące prace:

  • „Problematyka kontaktów z dzieckiem – standardy międzynarodowe a regulacje polskie” (IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a Życie”)
  • „Podstawy prawne budowy sektora elektroenergetycznego” (III Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków „Najnowsze projekty w platformie informatycznej TEWI”)
  • „Test wypłacalności jako alternatywa dla instytucji kapitału zakładowego” (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świat a jego obraz. Epistemologia współczesnych dyskursów naukowych”)
  • „Zjawisko konkurencji regulacyjnej w prawie spółek” (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sposoby konceptualizacji problematyki badawczej w naukach humanistycznych i społecznych”)
  • „Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez profesjonalnego pełnomocnika jako niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” (Konferencja Naukowa „Pełnomocnik w postępowaniu”).

Posiada bogatą praktykę w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych i indywidualnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w najbardziej renomowanych kancelariach prawnych w Poznaniu, w tym w jednej z wiodących kancelarii specjalizujących się w prawie rodzinnym. Uczestniczyła w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, w tym związanych z prawem własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego, administracyjnego i karnego. W swej bieżącej praktyce przygotowała kilka tysięcy pism procesowych i pozasądowych, umów oraz opinii. Reprezentowała Klientów w kilkuset rozprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. W Kancelarii Krzyżanowska Robaszyńska Adwokaci specjalizuje się w praktyce prawa rodzinnego, cywilnego, handlowego i prawa umów oraz w prowadzeniu sporów sądowych.

Biegle włada językiem angielskim (znajomość języka angielskiego prawniczego udokumentowana certyfikatem Test of Legal English Skills (TOLES) Higher).

scroll up