LinkedIn
Facebook

Jak przygotować się do rozprawy – część 2

2 października 2019  /  Wszystkie wpisy

Niniejszy wpis stanowi kontynuację poradnika mającego na celu ułatwić Państwu przygotowanie do wizyty w Sądzie i sprawić, że przebiegnie ona w miarę bezstresowo. Przed przystąpieniem do lektury polecamy zapoznanie się z częścią pierwszą, w której wyjaśniamy kwestie wstępne i podpowiadamy co zrobić, gdy otrzymamy informację o terminie rozprawy oraz jak usprawiedliwić ewentualną nieobecność. Dziś wyjaśniamy m.in., co zabrać ze sobą do siedziby sądu oraz jak postępować przed wejściem na salę.

 

Co powinniśmy mieć ze sobą i jak się ubrać?

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. Warto także wziąć wezwanie lub zawiadomienie o terminie rozprawy. Nie jest to konieczne, natomiast w razie wątpliwości ułatwi nam dotarcie do sądu i pod właściwą salę. Przyda się także długopis i notatnik, zwłaszcza jeśli jesteś stroną postępowania. Czasem niezbędne okazuje się sporządzanie notatek w trakcie posiedzenia sądowego, o czym będzie jeszcze mowa w artykule dotyczącym przebiegu rozprawy.

Zadbajmy także o ubiór odpowiedni do powagi Sądu. Nie jest wymagany strój formalny, garsonka ani garnitur, ale powinien on być schludny. Unikajmy ubrań nadmiernie odsłaniających ciało, nawet jeśli jest gorąco. Pamiętajmy, aby przed wejściem na salę zdjąć odzienie wierzchnie i nakrycie głowy. Jeżeli w danym sądzie nie ma szatni, prawdopodobnie w pobliżu lub wewnątrz sali będzie wieszak.

 

Podróż do sądu i wejście do budynku

Przed wyjściem z domu powinniśmy także upewnić się co do adresu sądu. Zdarza się, że niektóre wydziały znajdują się w innym budynku, niż siedziba danego sądu. Nie warto ryzykować spóźnienia wynikającego z wycieczki do siedziby Sądu Okręgowego po to tylko, żeby dowiedzieć się, iż jego wydział gospodarczy znajduje się na drugim końcu miasta. Ponadto sądy czasem zmieniają swoje siedziby – nie zdarza się to często, ale lepiej sprawdzić, zanim z przyzwyczajenia udamy się pod poprzedni adres.

Pamiętaj, aby wyruszyć w drogę z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby znaleźć się w sądzie co najmniej kilkanaście minut przed czasem. Jeżeli wiesz, że spóźnisz się na rozprawę, w miarę możliwości zadzwoń do siedziby sądu i uprzedź o tym fakcie – w szczególności, gdy jesteś stroną postępowania.

W ostatnich latach w sądach zaczęły pojawiać się bramki do wykrywania metali oraz stosuje się kontrolę bagażu podobną do tej stosowanej na lotniskach. W tym miejscu zwracamy uwagę osób, które mają zwyczaj noszenia przy sobie scyzoryków i podobnych przedmiotów, aby nie zapominały o wcześniejszym sprawdzeniu plecaka lub torby. Wskazane tu okoliczności należy mieć na uwadze planując podróż do sądu, bo mogą opóźnić dotarcie pod salę, zwłaszcza, jeśli na wejście czekać będzie wiele osób. Na przykład, gdy termin naszej rozprawy ma miejsce w tym samym dniu, co rozpoznanie głośnej i medialnej sprawy.

Odpowiedni zapas czasu zabezpieczy nas także w sytuacji, gdy będziemy mieć trudności z odnalezieniem właściwej sali lub zostanie ona zmieniona (informacja o zmianie jest zawsze umieszczana na drzwiach pierwotnie wyznaczonej sali). W razie wątpliwości warto pytać pracowników ochrony lub udać się do Biura Obsługi Interesanta.

 

Przed salą rozpraw

Po dotarciu przed salę należy od razu sprawdzić wokandę, czyli harmonogram spraw wyznaczonych na dany dzień, który obejmuje m.in. sygnaturę sprawy i jej przedmiot, strony albo uczestników oraz czas, jaki został przeznaczony na jej rozpoznanie. Wokanda jest wyświetlana na ekranie obok wejścia na salę albo w formie papierowej jest umieszczana na drzwiach sali. Powinniśmy sprawdzić, czy nasza sprawa widnieje na liście i czy nie ma przy niej dodatkowych informacji, na przykład o przeniesieniu na inną salę albo odwołaniu.

Jeżeli wszystkie informacje się zgadzają, możemy spokojnie czekać na wywołanie sprawy – nie wchodzimy na salę samowolnie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której znacznie się spóźniliśmy, a przy wejściu nie widzimy nikogo innego zainteresowanego w sprawie – lepiej jest wówczas zgłosić swoje przybycie, niż ryzykować odnotowanie niestawiennictwa. Wiele spraw budzi bardzo silne emocje i zdarza się, że pomiędzy uczestnikami sporu sądowego dochodzi przed salą do burzliwych dyskusji. Powinniśmy tego unikać – należy zachowywać się spokojnie i kulturalnie, nie reagować na zaczepki słowne ani nie wdawać się w kłótnie. W miarę możliwości nie siadajmy blisko osób, które nie potrafią powstrzymać się od ciągłych komentarzy, co naraża nas na niepotrzebne nerwy w już i tak stresującym dniu.

Zanim wejdziemy na salę rozpraw pamiętajmy, aby wyłączyć telefon. Jest to najlepszy sposób, aby nie utrudniać przebiegu rozprawy, albowiem zdarza się, że nadchodzące połączenie powoduje słyszalne zakłócenia w sprzęcie audio przeznaczonym do nagrywania rozpraw. Ustawiczne wibracje docierające z toreb uczestników w toku posiedzenia także nie sprzyjają skupieniu i niepotrzebnie wystawiają cierpliwość sądu na próbę.

Powyżej oraz we wpisie stanowiącym część pierwszą zostały zawarte wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania się do wizyty w sądzie. Jeśli będziecie Państwo pamiętać o tych podstawowych zasadach, na pewno będziecie czuli się dużo pewniej i spokojniej. W jednym z kolejnych wpisów przybliżymy, jak wygląda przebieg posiedzenia sądowego i jak powinniśmy się na nim zachowywać.scroll up