LinkedIn
Facebook

Roszczenia byłego pracownika natychmiast zabezpieczone na czas trwania procesu w sądzie

22 lipca 2021

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych udzielił ekspresowego zabezpieczenia roszczeń Klientki reprezentowanej przez adwokat Magdalenę Robaszyńską w sprawie wytoczonej przeciwko byłemu pracodawcy. Sąd Rejonowy w Poznaniu po rozpoznaniu wniosku o zabezpieczenie powództwa skierowanego do Sądu, w parę dni po wpłynięciu pisma – postanowił zabezpieczyć roszczenie naszej Klientki, co umożliwi wykonanie ewentualnego wyroku. 
Zespół Kancelarii Krzyżanowska Robaszyńska prowadzi wiele spraw pracowników przeciwko byłym pracodawcom. scroll up