LinkedIn
Facebook

Adwokat Magdalena Robaszyńska

Skontaktuj się bezpośrednio:
Specjalizacja:
Prawo ruchu drogowego, karne, wsparcie prawne przedsiębiorców (spółek)

Adwokat w Kancelarii Krzyżanowska Robaszyńska. Reprezentuje Klientów przed organami administracji i sądami.

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Zajmuje się głównie prawem karnym z naciskiem na sprawy związane z utratą prawa jazdy oraz przestępstwami, wykroczeniami związanymi z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a w szczególności wypadkami drogowymi, kolizjami, jazdą w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu. 

Od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 adwokat M. Robaszyńska jest wykładowczynią na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i prowadzi zajęcia ze studentami w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Adwokat Magdalena Robaszyńska jest także doktorantką w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Prawnych, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu problematyki wypadków drogowych. 

W trakcie studiów pracowała w kancelarii adwokackiej u swojej Mamy – adwokat Izabeli Adamczewskiej – Robaszyńskiej, a także wydawała opinie prawne w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Poznaniu. Uzyskawszy tytuł magistra prawa pracowała w departamencie prawnym Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie oraz reprezentowała Prezesa URE w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Aplikację adwokacką rozpoczęła w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Następnie, pracowała w kancelarii swojego ojca – wieloletniego adwokata odznaczonego odznaką „Adwokatura Zasłużonym” Mariana Robaszyńskiego, z którą współpracuje do dziś. Egzamin adwokacki złożyła już jako członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Magdalena Robaszyńska jeszcze jako aplikant adwokacki wraz z innymi aplikantami z Izby Adwokackiej w Warszawie, była inicjatorem wznowienia „Młodej Palestry – Czasopisma Aplikantów Adwokackich” – periodyku sięgającego swoją historią 1928 r.  Obecnie, dzięki staraniom jej i redakcji czasopisma, tytuł jest wydawany przez Naczelną Radę Adwokacką. W latach 2015-2021 pełniła funkcję redaktor naczelnej “Młodej Palestry”.

Ponadto, angażuje się w wydarzenia o charakterze społecznym prowadząc pro bono lekcje w szkołach w Wielkopolsce w ramach „Tygodnia Konstytucyjnego” – organizowanego przez Stowarzyszenie im. Z. Hołdy oraz w akcji „Adwokat w szkole” przygotowanej w ramach współpracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Od maja 2021 r. kontynuuje działalność samorządową, działając w Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, w której pełni funkcję Sekretarza. 

Adwokat Robaszyńska jest autorem następujących publikacji:

 • Artykuł „O procesie karnym po 15 kwietnia 2016 r. – katalog zmian” (About criminal proceedings after 15th of April 2016 – catalogue of changes) str. 10-21 Pobierz PDF,  Czytaj artykuł
 • Felieton w Magazynie Pokój Adwokacki str. 109-112 
  Pobierz PDF,  Czytaj artykuł
 • Rozdział w monografii “Prawo i medycyna” pt. Prawne aspekty odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny – wybrane aspekty” (The legal aspects of doctor’s liability for medical errors – selected issues), str. 296-315.
  Pobierz PDF
 • Artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnym w 2018 r. Aplikacja Uniwesrsytecka – Gorzki prezent na 100-lecie Adwokatury
  Czytaj artykuł
 • Artykuł „Postanowienie o przywrócenie terminu jako przykład orzeczenia sądu pierwszej instancji, które nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu cywilnym w kontekście art. 380 k.p.c.” opublikowany w serwisie Adwokat Wielkopolski
  Czytaj artykuł

Biegle mówi po angielsku.

scroll up