LinkedIn
Facebook

Adwokat Magdalena Robaszyńska

Adwokat w Kancelarii Krzyżanowska Robaszyńska. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.

W trakcie studiów pracowała w kancelarii adwokackiej u swojej Mamy – adwokat Izabeli Adamczewskiej – Robaszyńskiej, a także wydawała opinie prawne w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Poznaniu. Uzyskawszy tytuł magistra prawa pracowała w departamencie prawnym Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie oraz reprezentowała Prezesa URE w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Aplikację adwokacką rozpoczęła w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Następnie, pracowała w kancelarii swojego ojca – wieloletniego adwokata odznaczonego odznaką „Adwokatura Zasłużonym” Mariana Robaszyńskiego, z którą współpracuje do dziś. Egzamin adwokacki złożyła już jako członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.

W 2015 roku Magdalena Robaszyńska będąc aplikantem adwokackim, wraz z Piotrem Babiarzem była inicjatorem wznowienia „Młodej Palestry – Czasopisma Aplikantów Adwokackich” – periodyku sięgającego swoją historią 1928 r. i od tego też czasu pełni funkcję redaktora naczelnego. Obecnie, tytuł jest wydawany przez Naczelną Radę Adwokacką.

Adwokat Robaszyńska jest też wykładowcą w Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego. Ponadto, angażuje się w wydarzenia o charakterze społecznym prowadząc pro bono lekcje w szkołach w Wielkopolsce w ramach „Tygodnia Konstytucyjnego” – organizowanego przez Stowarzyszenie im. Z. Hołdy oraz w akcji „Adwokat w szkole” przygotowanej w ramach współpracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Adwokat Robaszyńska jest autorem następujących publikacji:

  • Artykuł „O procesie karnym po 15 kwietnia 2016 r. – katalog zmian” (About criminal proceedings after 15th of April 2016 – catalogue of changes) str. 10-21 Czytaj artykuł
  • Felieton w Magazynie Pokój Adwokacki str. 109-112
    Czytaj artykuł
  • Rozdział w monografii “Prawo i medycyna” pt. Prawne aspekty odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny – wybrane aspekty” (The legal aspects of doctor’s liability for medical errors – selected issues), str. 296-315.
  • Artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnym w 2018 r. Aplikacja Uniwesrsytecka – Gorzki prezent na 100-lecie Adwokatury
  • Artykuł „Postanowienie o przywrócenie terminu jako przykład orzeczenia sądu pierwszej instancji, które nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu cywilnym w kontekście art. 380 k.p.c.” opublikowany w serwisie Adwokat Wielkopolski
    Czytaj artykuł

W Kancelarii Krzyżanowska Robaszyńska zajmuje się głównie prawem pracy, ale także prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego oraz reprezentuje Klientów przed organami administracji i sądami.

Biegle mówi po angielsku.

scroll up