LinkedIn
Facebook

Sprawy działowe i dziedziczenie

SPRAWY DZIAŁOWE

Rzeczywistość przynosi sytuacje, w których mamy do czynienia ze wspólnością praw, ruchomości, nieruchomości, a także gospodarstw rolnych. Współwłasność w polskim porządku prawnym ma charakter współwłasności w częściach ułamkowych bądź jest współwłasnością łączną. Jednakże sposób wyjścia ze stanu współwłasności zależy od wielu czynników, dlatego podejmując decyzję o jej likwidacji warto skorzystać z pomocy adwokata.

 

Kancelaria Krzyżanowska Robaszyńska świadczy usługi w zakresie następujących spraw działowych:

1. PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO BYŁYCH MAŁŻONKÓW

Sprawy o podział majątku wspólnego należą do kategorii spraw wielowątkowych i niezwykle skomplikowanych, gdyż od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Natomiast do wspólności majątku spadkowego i do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Zazwyczaj małżonków łączy majątkowa wspólność ustawowa, a rozwód bądź śmierć jednego z nich otwiera możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem określonego sposobu podziału majątku.

 

2. PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

Spółka cywilna to umowa regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Pomiędzy wspólnikami istnieje stosunek zobowiązaniowy, a współwłasność mienia ma charakter łączny. Dopiero rozwiązanie spółki otwiera możliwość przekształcenia wspólności majątku we współwłasność w częściach ułamkowych.

 

3. DZIAŁU SPADKU

Ustawodawca przyjmuje, że stan, w którym spadek odziedziczyła więcej, niż jedna osoba, jest stanem przejściowym i co do zasady należy podjąć działania zmierzające do zmiany takiej sytuacji. Dział spadku ma więc na celu likwidację między współspadkobiercami wspólności wynikającej z dziedziczenia. W zależności od okoliczności sprawy możliwy jest dział spadku:

 • umowny
 • sądowy

Należy pamiętać, że żądanie działu spadku nie jest ograniczone żadnym terminem i można je zgłosić w każdym czasie.

 

4. ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Podobnie jak przy dziale spadku, zniesienia współwłasności może domagać się każdy ze współwłaścicieli i może odbyć się to w drodze zawarcia umowy bądź postępowania sądowego. Podstawowym sposobem zniesienia współwłasności jest podział fizyczny rzeczy, w dalszej kolejności może nastąpić przyznanie rzeczy (nieruchomości) jednemu ze współwłaścicieli (z obowiązkiem dokonania spłat bądź dopłat na rzecz pozostałych), zaś ostatecznym sposobem jest sprzedaż rzeczy wspólnej.


DZIEDZICZENIE

W oparciu o gruntowną wiedzę i bogate doświadczenie reprezentujemy Klientów w postępowaniach spadkowych. Udzielamy porad z zakresu sporządzenia testamentu, wyboru jego formy oraz kolejności dziedziczenia, a także najkorzystniejszych form przyjęcia spadku, pozwalając uniknąć zagrożeń dla majątku spadkobiercy. Doradzamy również, jakie kroki prawne może podjąć przyszły spadkodawca, aby zabezpieczyć swoich najbliższych przed niepotrzebnymi konfliktami i przykrymi konsekwencjami prawnymi.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • problematykę dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
 • stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • dział spadku,
 • odrzucenie spadku przez małoletniego,
 • dochodzenie roszczeń o zachowek,
 • wyłączenie od dziedziczenia,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia,
 • problematykę dziedziczenia udziałów i przedsiębiorstw.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami:

scroll up