LinkedIn
Facebook

Czy zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2022 r. jest nielegalne?

15 grudnia 2022  /  Wszystkie wpisy

W dniu 13 grudnia 2022 r. Trybunał Konstytucyjny wydał przełomowy dla kierowców wyrok, w którym stwierdził, że pozbawianie kierowców prawa jazdy na okres 3 miesięcy w związku z przekroczeniem 50 km/h w terenie zabudowanym jest niezgodne z Konstytucją RP – tak został zreinterpretowany przez większość mediów wtorkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Czy jest to jednak prawidłowa informacja?

Poniżej zamieszczamy stanowisko adwokata zajmującego się tematyką prawa jazdy: adwokat Magdaleny Robaszyńskiej.

Jak to w prawie zazwyczaj bywa, odpowiedź brzmi: i tak i nie.

Obecne przepisy przewidywały, że na podstawie informacji (zawiadomienia) najczęściej policji właściwy starosta wszczynał postępowanie i wydawał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Co ważne, Starosta nie mógł dokonywać żadnych ustaleń ani też przeprowadzać dowodów, nawet ważnych dla obywatela chociażby jak błędy w dokonanym pomiarze prędkości. Należy zaznaczyć, że było to szczególnie dotkliwe i niesprawiedliwe dla obywateli, gdy dany kierowca przekroczył prędkość o 51 albo 52 km/h, a więc w granicach tzn. błędu pomiaru, które ma każde urządzenie mierzące prędkość. Czyli de facto mieliśmy do czynienia z pełnym automatyzmem decyzji administracyjnych, których nawet nie można było zakwestionować przed sądami administracyjnymi. W praktyce bowiem można było odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak było to niecelowe z dwóch powodów: po pierwsze czas rozpoznania odwołania (i skargi) przekraczał okres 3 miesięcy, a po drugie, sądy administracyjne w większości przypadków stały na stanowisku, że organ administracyjny prawidłowo postąpił wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, gdyż obligują go tego tego przepisy prawa. Konkretnie rzecz ujmując, sądy wskazywały, że sama informacja organu kontroli ruchu drogowego o ujawnieniu czynu polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości przez kierującego w terenie zabudowanych o więcej niż 50 km/h jest wystarczająca do zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Jako adwokat specjalizujący się w tej tematyce, wielokrotnie próbowałam podważyć takie stanowisko, jednakże w większości przypadków – bezskutecznie z uwagi na wadliwe brzmienie przepisów, zaś Klienci kancelarii nie mogli zrozumieć dlaczego nie mają żadnych realnych możliwości ochrony swoich praw.

Taki stan rzeczy, na szczęście zmienia się wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2022 r. w sprawie K 4/21, jednak z paroma ważnymi zastrzeżeniami.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w postępowaniu, które zostało zainicjowane wnioskiem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego złożonym jeszcze w 2021 r. Stanowisko w tej sprawie wydali: Rzecznik Praw Obywatelskich, Sejm RP oraz Prokurator Generalny. Szczegółowa analiza samego wniosku jak i przestawianych stanowisk, zostanie zanalizowana w kolejnym artykule, jednakże z uwagi na ogromną liczbą zapytań Państwa związaną z tym tematem adwokat Robaszyńska Magdalena wskazuje najważniejsze aspekty:

  1. wydany wyrok nie anuluje automatycznie wszystkich błędnych decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy ani mandatów;

  2. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował obecny model wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, a więc na podstawie informacji policji o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h;

  3. jeśli przepisy zostaną zmienione, to zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy na podstawie informacji policji o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h będzie legalne;

  4. jeśli w wyniku zabrania prawa jazdy przez policję i przyjęcia mandatu (bądź mandatów) przekroczyłaś/przekroczyłeś 24 pkt. karne, to można podjąć próbę odzyskania prawa jazdy, a więc uniknięcia konieczności zdawania egzaminu na prawo jazdy;

  5. z uwagi jednak na wątpliwości interpretacyjne zapadłego wyroku (jest to wyrok interpretacyjny, nie zaś prosty), brak praktyki organów administracji, a także na problem czy niniejszym wyrokiem są objęte decyzje wydane przed 13.12.2022 r., najbezpieczniej będzie zwrócić się do adwokata wyspecjalizowanego w tej tematyce o wsparcie prawne – przykładowo do adwokat Robaszyńskiej Magdaleny, gdyż prawdopodobnie powołanie się na sam zapadły wyrok nie będzie wystarczające.

Obecnie czekamy na uzasadnienie wyroku, w którym Trybunał dokładnie wskaże podstawy swojej decyzji zawartej w omawianej wyroku, tymczasem jeśli znaleźli się Państwo w sytuacji, w której została wydana wobec Was decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy bądź zostaliście ukarani mandatami proszę o jak najszybszy kontakt z adwokat Robaszyńską Magdaleną w celu udzielenia pomocy prawnej poprzez formularz na stronie www.kradwokaci.pl , e-mail na adres: robaszynska@kradwokaci.pl bądź telefon: 604528582.

Informujemy, że udzielana pomoc ma charakter odpłatny, zaś jej wysokość oraz zakres wsparcia zostanie szczegółowo omówiony z każdym z Państwa.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu i zawalczenia o swoje prawa!scroll up