LinkedIn
Facebook

Ugoda w sprawie rozwodowej

1 września 2021

Ugoda rozwodowa

W sprawie klientki reprezentowanej przez adwokat Klaudynę Krzyżanowską Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok rozwodowy w pełni odzwierciedlający postanowienia ugody, która została wypracowana przez strony poza sądem jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy.

Dzięki zaangażowaniu Mecenas Krzyżanowskiej doszło do wypracowania porozumienia zabezpieczającego interesy obu stron oraz zgodnego z dobrem ich małoletniego dziecka. W konsekwencji, rozwód został zakończony sprawnie i szybko już na pierwszym terminie rozprawy. Ugoda rozwodowa obejmowała również zawarcie przez strony odrębnej umowy notarialnej, należycie zabezpieczającej sytuację finansową klientki w związku z rozpadem małżeństwa.

Zaproponowane przez adwokat Klaudynę Krzyżanowską rozwiązanie jest oryginalne i nietypowe na tle pozostałych spraw rozwodowych rozpoznawanych przez sądy okręgowe. Po pierwsze, strony mogły prezycyjnie dostosować treść ugody do własnych potrzeb, podczas gdy przy wydawaniu wyroków sądy często bazują na schematycznych rozstrzygnięciach, nieadekwatnych do trybu życia stron. Po drugie, zawarcie umów pozasądowych pozwoliło na zabezpieczenie interesów klientki ponad to, co mogłaby uzyskać w procesie.

Powyższe porozumienie pozwoliło byłym małżonkom zaoszczędzić czas i koszty oraz uniknąć dalszego skonfliktowania, co było szczególnie istotne z punktu widzenia dobra ich małoletniego dziecka.

Kancelaria adwokat Krzyżanowskiej, która specjalizuje się prawie cywilnym i rodzinnym, we wszystkich sprawach zawsze poszukuje nieszablonowych rozwiązań, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.scroll up