LinkedIn
Facebook

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2022 r. w sprawie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie 50 km/h w terenie zabudowanym

14 grudnia 2022

W związku z ogromną liczbą Państwa zapytań związaną z wydanym w dniu 13 grudnia 2022 r. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (lub w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, albowiem tego też dotyczy wyrok) podaję, że w opinii głównego adwokata zajmującego się tą tematyką – adwokat Magdaleny Robaszyńskiej, istnieje możliwość podważenia wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy, a także odwołania się od nałożonych i przyjętych mandatów.

Zauważyć należy, że przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie było w zasadzie skutecznej praktycznej drogi, by się od takiej decyzji odwołać.

Wydany jednak wyrok ma charakter interpretacyjny i nie jest wyrokiem prostym, co oznacza, że jeżeli ustawodawca zmieni przepisy, to zatrzymanie prawa jazdy przez policję na okres 3 miesięcy w związku z przekroczeniem 50 km/h w terenie zabudowanym będzie legalne. Obecnie jednak nie ma takich przepisów, dlatego Ci z Państwa, którzy mają zabrane prawo jazdy na okres 3 miesięcy, powinni jak najszybciej skontaktować się z kancelarią, gdyż nie ma tutaj żadnego automatycznego działania wyroku – tzn. sam wyrok nie unieważnia (nie anuluje) z mocy prawa wydanych decyzji czy mandatów. Podkreślić jednak należy, że z uwagi na “świeżość” wyroku i brak jakiejkolwiek praktyki organów administracji (właściwych starostw), a także z powodu rozbieżności nawet między prawnikami, co do charakteru wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, nie wystarczy skierować pisma do właściwego organu, a istnieje potrzeba przedstawienia szerokiej argumentacji jurydycznej. 

Wiele z Osób kontaktujących się z naszą kancelarią, przyjęło mandaty, co zdecydowanie utrudnia sytuację. Jednak, istnieje możliwość odwołania się od przyjętego mandatu w terminie 7 dni.
Więcej informacji w zakładce BLOG (w pasku po prawej u góry strony) we wpisie: 

Czy zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2022 r. jest nielegalne?

Informujemy także, że udzielana pomoc ma charakter odpłatny, zaś jej wysokość oraz zakres wsparcia zostanie szczegółowo omówiony z każdym z Państwa. Serdecznie zachęcamy do kontaktu poprzez formularz, e-mail na adres: robaszynska@kradwokaci.pl bądź telefon: 604528582.scroll up